سالروز میلاد موفورالسرور پیامبر اعظم

سالروز میلاد موفورالسرور پیامبر اعظم حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) و فرزندگرامی آن حضرت عالم آل محمد و رئیس مذهب جعفری حضرت امام صادق (ع) مبارک باد.