روز جهانی “عصای سفید”

ومَن شَکَرَ فانّما یَشکُر لِنَفسِهِ نور هستی در وجودت زنده است لیک ایمان در دلت تابنده است او که آگه بر همه کردار توست در تمام زندگی او یار توست شوق و شور زندگی در سینه است قلب تو روشن تر از آیینه است حضور روشن دل عزیز جناب آقای امیررضا زارعیان به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی “عصای سفید” ، روز گرامی داشت روشندلان و به پاس تقدیر از تلاش ها و موفقیت های شما در عرصه علم و هنر این لوح تقدیر تقدیم می گردد به شما فرزانه ای که تپیدن قلب زندگی و زدن نبض طبیعت را احساس می کنید شما فرهیخته ای که در زلال شعور و صفای فطرت خدایی ، جلال و جمالِ جهاندار جان آفرین را می نگرید شما بر جسته ای که می توانید با چشم لامسه خود با همه کس و همه چیز سخن بگویید و حتی با تعمّق در گردش حکیمانه ی چرخ روزگار ، به میهمانی همه نشانه های خلقت بروید و شما متعهدی که با بهره گیری از سرچشمه ی زلال معارف و وظیفه شناسی در کانون مدرسه ، قدرت و نعمت الهی را به تماشای تامّل و تفکر همگان دعوت می نمایید انوار سیمگون ازلی و پرتو حقایق ابدی رفیق طریقتان باد