دانش آموزان برتر پایه دوازدهم لیگ علمی

اهداء لوح تقدیر به ۶ نفر از دانش آموزان برتر پایه دوازدهم لیگ علمی (آزمون پلاس دبیرستان های مجتمع آموزش حضرت سید الشهدا) و اهداء جوایز به سه نفر از منتخبین پاسخ به سوال مدیریت محترم جامعه تعلیمات اسلامی استان یزد