برگزاری جلسه هماهنگی مراسم ۱۳ آبان

برگزاری جلسه هماهنگی مراسم ۱۳ آبان با حضور مدیریت محترم آموزشگاه و معاونت آموزشی و تربیتی در محل دفتر مدیریت در این جلسه مصوب شد که شنبه مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳مراسم صبحگاه با عنوان ۱۳ آبان برگزار گردد و در این صبحگاه معاونت تربیتی در مورد روز دانش آموز سخنرانی کند و مقاله ای توسط دانش آموز مثنوی قرائت گردد و ساعت ۱۰ صبح زنگ استکبار ستیزی نواخته شود و همچنین قرار شد تعدادی از دانش آموزان بعد از اخذ رضایت نامه توسط والدین محترم به مراسم ۱۳ آبان که در محل مجموعه امیر چقماق برگزار می گردد، شرکت نمایند