برگزاری جلسه شورای اداری آموزشگاه شهریور 1402

دبیرستان پسرانه دوره دوم حضرت سیدالشهدا(ع) در روز شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۲ جلسه شورای اداری خود را برگزار کرد. این جلسه با حضور همه اعضای شورای اداری در سالن کنفرانس دبیرستان برگزار شد.

در این جلسه موضوعاتی از جمله برنامه های آموزشی، بهبود بنیان فرهنگی و ورزشی مدرسه، تخصیص منابع مالی و دیگر مسائل مرتبط با توسعه دبیرستان مورد بحث و بررسی وتبادل نظر قرار گرفت.

در پایان جلسه، تصمیماتی برای بهبود عملکرد دبیرستان اتخاذ شد و مسئولیت اجرای مصوبات به واحد های مربوطه مدرسه ارجا داده شد. اعضای شورای اداری از تعهد دبیرستان به بهبود مستمر و پیشرفت آموزشی و پرورشی قدردانی کرده و اعلام کردند که از این تلاش مشترک حمایت می‌کنند.