برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی کلاس های تابستانه

آزمون ارزیابی پیشرفت تحصیلی کلاس های تابستانه دبیرستان پسرانه دوره دوم حضرت سیدالشهداء(ع) به منظور سنجش پیشرفت تحصیلی و ارزیابی عملکرد دانش آموزان در روز پنج شنبه 1402/05/26 برگزار گردید. با توجه به اهمیت و نقش آزمون‌ها در سنجش سطح دانش و مهارت‌های دانش‌آموزان، این آزمون مورد توجه و اهتمام واقع شده است. نتایج حاصل از این آزمون، به مسئولین مدیریت دبیرستان کمک خواهد کرد تا نسبت به بهبود فعالیت‌های آموزشی و پرورشی خود اقدام نمایند.

با توجه به اینکه آزمون‌ها علاوه بر سنجش دانش و مهارت‌های دانش‌آموزان، به عنوان یک ابزار مؤثر در تعیین سطح علمی و تحصیلاتی آن‌ها محسوب می‌شوند، برگزاری این آزمون در دبیرستان باعث شفاف سازی نقاط قوت و ضعف هر دانش‌آموز خواهد شد. همچنین، نتایج حاصل از این آزمون به والدین و خانواده‌ها کمک خواهد کرد تا با علم به عملکرد فرزندان خود، بتوانند راهگشای مناسبی را در پیشبرد تحصیلات آن‌ها اتخاذ کنند.