اولین صبحگاه سال تحصیلی 1403-1402

شروع سال تحصیلی جدید همیشه یک زمان پر از امید و شوق است. این لحظه‌ای است که دانش‌آموزان به مدرسه با احساساتی مختلف و با دل‌هایی پر از آرزوها و آرامش وارد می‌شوند. این لحظه، شروع یک سفر تحصیلی جدید است که پر از چالش‌ها و فرصت‌های جدید خواهد بود.

اولین صبحگاه در ابتدای سال تحصیلی جدید همیشه یک تجربه جالب و هیجان‌انگیز است. آن صبح، زنگ مدرسه برای اولین بار بعد از تعطیلی‌های تابستانی به گوش می‌رسد و دانش‌آموزان با جلبه‌های جدید و لباس‌هایی پاک و براق به مدرسه می‌آیند. خیابان‌ها پر از انرژی و شور و همه جا پر از دسته‌ها و دوستان است.

همچنین، اولین صبحگاه به دانش‌آموزان یادآوری می‌کند که تحصیل یک راه جاده‌ای است که به سوی دانش، معرفت و رشد روانی هدایت می‌شود. این لحظه نشان می‌دهد که هر روز یک فرصت جدید برای یادگیری و بهبود است.

در همین راستا دبیرستان سعی کرد با برگزاری مراسمی شروع سال تحصیلی جدید را به دانش آموزان تبریک بگوید و آنها را آماده شروع یک مسیر جذاب کند