اخبار تربیتی
برگزاری اردوی یکروزه در اردوگاه محمدآبادیزد
برگزاری اردوی یکروزه محمدآباد یزد مورخه1401/02/25

گرامیداشت یاد وخاطره سردار دلها
به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی مراسمی در فضای مجازی در تاریخ14دی1400برگزار گردید.

برگزاری همایش سواد رسانه به همراه تحویل نمرات مستمرو برنامه امتحانات
برگزاری همایش سواد رسانه در رورزهای23و24و25آذر1400به همراه تحویل کارنامه و برنامه امتحانات نوبت اول
اخبار تحصیلی
برگزاری جلسه توجیهی و مشاوره ای پایه دوازدهم جهت امتحانات نهایی و کنکور
برگزاری جلسه توجیهی و مشاوره ای پایه دوازدهم جهت امتحانات نهایی و کنکورمورخه1401/02/26

طراحی ونصب بنر برترین های امتحانات نوبت اول 1400
طراحی ونصب بنر برترین های امتحانات نوبت اول 1400

ممتازین آزمون حضوری گزینه2 مورخه23مهر1400
ممتازین آزمون حضوری گزینه2 مورخه23مهر1400
اخبار تلفیقی
بازدید سرگروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه2 از روند آموزش مدرسه
بازدید گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه2 از روند آموزش مدرسه

برگزاری جلسه اعضاءاصلی انجمن اولیاءومربیان جهت بازگشایی سال تحصیلی1400-1401
جلسه اعضاءاصلی انجمن اولیاءومربیان جهت بازگشایی سال تحصیلی1400-1401

اطلاع رسانی واحدتربیتی از پایگاه مجازی تربیتی آموزشگاه
حضورمعاونت تربیتی آموزشگاه در بین دانش آموزان جهت معرفی پایگاه های مجازی این واحد آموزشگاه

بازگشایی آموزشگاه بارعایت پروتکل های بهداشتی
بازگشایی سال تحصیلی جدید
فعالیت های آموزشی
فعالیت های پرورشی
فضاها و امکانات آموزشی