چاپ خبر
حضرت سیدالشهدا(ع)- واحد شهید چمران یکشنبه, ۱۴ شهریور ۱۴۰۰
برگزاری جلسه اعضاءاصلی انجمن اولیاءومربیان جهت بازگشایی سال تحصیلی1400-1401
جلسه اعضاءاصلی انجمن اولیاءومربیان جهت بازگشایی سال تحصیلی1400-1401
با سلام 
جلسه اعضاءاصلی انجمن اولیاءومربیان جهت بازگشایی سال تحصیلی1400-1401 در مورخه 13شهریور1400 برگزار گردید.
انتهای پیام/.