25 مهر 1400

ممتازین آزمون حضوری گزینه2 مورخه23مهر1400

ممتازین آزمون حضوری گزینه2 مورخه23مهر1400
ممتازین آزمون حضوری گزینه2 مورخه23مهر1400
مولف: حاجی باقی آبادی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

15 مهر 1399

اولین جلسه آموزش خانواده غیرحضوری با حضورآقای آبایی

موضوع این جلسه سن حساس نوجوان و جوان و اقداماتی که والدین در این سنین باید انجام دهند
مولف: حمید حاجی باقی آبادی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

25 مهر 1398

مولف: حمید حاجی باقی آبادی
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )

15 مهر 1398

مولف: حمید حاجی باقی آبادی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

13 مهر 1398

محفل انس باقرآن یکشنبه هرهفته

محفل انس باقرآن یکشنبه هرهفته
محفل انس با قرآن یکشنبه هرهفته
مولف: حمید حاجی باقی آبادی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: فرهنگی و هنری

8 مهر 1398

اولین جلسه بسیج واحدمقاومت آموزشگاه

اولین جلسه بسیج واحدمقاومت آموزشگاه
جلسه معارفه و شرح وظایف اعضای بسیج واحد مقاومت آموزشگاه
مولف: حمید حاجی باقی آبادی
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )

8 مهر 1398

برگزاری اولین صبحگاه کتابخوانی سال98

برگزاری اولین صبحگاه کتابخوانی سال98
مطالعه کتاب و شرح مختصری از کتاب به صورت داوطلبانه و تصادفی
مولف: حمید حاجی باقی آبادی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

1 مهر 1398

مراسم آغازین دبیرستان

مراسم آغازین دبیرستان
مراسم آغازین مدرسه
مولف: حمید حاجی باقی آبادی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1