14 شهریور 1400

ممتازین گزینه2 مورخه12شهریور1400

ممتازین گزینه2 مورخه12شهریور1400
ممتازین گزینه2 مورخه12شهریور1400
مولف: حمید حاجی باقی آبادی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

27 شهریور 1398

برگزاری اولین جلسه شورای دبیران

برگزاری اولین جلسه شورای دبیران
برگزاری اولین جلسه شورای معلمان سال98 در هتل ارگ جدید
مولف: حمید حاجی باقی آبادی
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )

25 شهریور 1398

آماده سازی دبیرستان جهت آغاز سال تحصیلی

آماده سازی دبیرستان جهت آغاز سال تحصیلی
مهیاسازی آموزشگاه به مناسبت آغاز سال تحصیلی، هفته دفاع مقدس و ماه محرم و صفر
مولف: حمید حاجی باقی آبادی
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )

25 شهریور 1398

سیاه پوشان آموزشگاه

سیاه پوشان آموزشگاه
سیاهپوشان محرم1441
مولف: حمید حاجی باقی آبادی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

1 شهریور 1398

برنامه مصاحبه و مشاوره جهت پذیرش دانش اموزآن

برنامه مصاحبه و مشاوره جهت پذیرش دانش اموزآن
برنامه مصاحبه و مشاوره جهت پذیرش دانش اموزآن
مولف: حمید حاجی باقی آبادی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1