10 تیر 1399

بازدید مسئولین اداره آموزش و پرورش ناحیه2 از حوزه امتحانی

بازدید مسئولین اداره آموزش و پرورش ناحیه2 از حوزه امتحانی
مسئولین اداره آموزش و پرورش ناحیه2 یزد از حوزه امتحانی دبیرستان سیدالشهداء(ع) بازدید نمودند
مولف: حمید حاجی باقی آبادی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

31 تیر 1398

مولف: حمید حاجی باقی آبادی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

10 تیر 1398

مراسم رد پای کنکور98

مراسم رد پای کنکور98
مراسم رد پای کنکور98
مولف: حمید حاجی باقی آبادی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1