30 بهمن 1400

طراحی ونصب بنر برترین های امتحانات نوبت اول 1400

طراحی ونصب بنر برترین های امتحانات نوبت اول 1400
طراحی ونصب بنر برترین های امتحانات نوبت اول 1400
مولف: حاجی باقی آبادی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

2 بهمن 1399

ممتازین گزینه2 مورخه26 دی 99

ممتازین گزینه2 مورخه26 دی 99
ممتازین گزینه2  26 دی 99
مولف: حمید حاجی باقی آبادی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

1 بهمن 1399

انتخاب امیر مرجانی دانش آموز پایه دوازدهم این آموزشگاه به عنوان پژوهشگر برگزیده استان

انتخاب امیر مرجانی دانش آموز پایه دوازدهم این آموزشگاه به عنوان پژوهشگر برگزیده استان

 انتخاب آقای امیر مرجانی  به عنوان دانش‌آموز پژوهشگر برگزیده استانی سال 1399

مولف: حمید حاجی باقی آبادی
0  نظر
رتبه خبر: 1
(1 نظر )

1 بهمن 1399

ممتازین گزینه2 مورخه28آذر99

ممتازین گزینه2 مورخه28آذر99
ممتازین گزینه2 مورخه28آذر
مولف: حمید حاجی باقی آبادی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1