28 اردیبهشت 1401

برگزاری جلسه توجیهی و مشاوره ای پایه دوازدهم جهت امتحانات نهایی و کنکور

برگزاری جلسه توجیهی و مشاوره ای پایه دوازدهم جهت امتحانات نهایی و کنکور
برگزاری جلسه توجیهی و مشاوره ای پایه دوازدهم جهت امتحانات نهایی و کنکورمورخه1401/02/26
مولف: حاجی باقی آبادی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

30 بهمن 1400

طراحی ونصب بنر برترین های امتحانات نوبت اول 1400

طراحی ونصب بنر برترین های امتحانات نوبت اول 1400
طراحی ونصب بنر برترین های امتحانات نوبت اول 1400
مولف: حاجی باقی آبادی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

25 مهر 1400

ممتازین آزمون حضوری گزینه2 مورخه23مهر1400

ممتازین آزمون حضوری گزینه2 مورخه23مهر1400
ممتازین آزمون حضوری گزینه2 مورخه23مهر1400
مولف: حاجی باقی آبادی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

14 شهریور 1400

ممتازین گزینه2 مورخه12شهریور1400

ممتازین گزینه2 مورخه12شهریور1400
ممتازین گزینه2 مورخه12شهریور1400
مولف: حمید حاجی باقی آبادی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

2 بهمن 1399

ممتازین گزینه2 مورخه26 دی 99

ممتازین گزینه2 مورخه26 دی 99
ممتازین گزینه2  26 دی 99
مولف: حمید حاجی باقی آبادی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

1 بهمن 1399

انتخاب امیر مرجانی دانش آموز پایه دوازدهم این آموزشگاه به عنوان پژوهشگر برگزیده استان

انتخاب امیر مرجانی دانش آموز پایه دوازدهم این آموزشگاه به عنوان پژوهشگر برگزیده استان

 انتخاب آقای امیر مرجانی  به عنوان دانش‌آموز پژوهشگر برگزیده استانی سال 1399

مولف: حمید حاجی باقی آبادی
0  نظر
رتبه خبر: 1
(1 نظر )

1 بهمن 1399

ممتازین گزینه2 مورخه28آذر99

ممتازین گزینه2 مورخه28آذر99
ممتازین گزینه2 مورخه28آذر
مولف: حمید حاجی باقی آبادی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

18 آذر 1399

مولف: حمید حاجی باقی آبادی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

5 آبان 1399

مولف: حمید حاجی باقی آبادی
0  نظر
رتبه خبر: 4/8
(2 نظر )

15 مهر 1399

اولین جلسه آموزش خانواده غیرحضوری با حضورآقای آبایی

موضوع این جلسه سن حساس نوجوان و جوان و اقداماتی که والدین در این سنین باید انجام دهند
مولف: حمید حاجی باقی آبادی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
قبلی  
1  2  3  4 
  بعدی
صفحه 1 از 4