اخبار مدرسه
فیلم های آموزشی
فیلم های آموزشی مقطع متوسطه دوم در سایت آموزشگاه بارگذاری شد.  
اخبار مدرسه
حضور ریاست محترم کتابخانه وزیری
حضور ریاست محترم کتابخانه وزیری در بین دانش آموزان

جلسه تشکل های آموزشگاه
جلسه تشکل ها

شادمانه آغازامامت امام زمان(عج)
برگزاری مراسم جشن آغاز امامت امام زمان(عج)
اطلاعیه

هیچ خبری یافت نشد.
فعالیت های آموزشی
فعالیت های پرورشی
فضاها و امکانات آموزشی