اخبار مدرسه
برگزاری آزمون ورودی1399-1400
برگزاری آزمون ورودی دبیرستان با رعایت کلیه موارد بهداشتی

جلسه ی شورای مدرسه
جلسه شورای مدرسه با حضور تمامی اعضاءجهت بازگشایی آموزشگاه با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار گردید

جلسه معلمین آموزشگاه
با آغاز مدرسه در دوران کنترل کرونا جلسه ی هماهنگی با معلمین جهت کلاسهای رفع اشکال با رعایت موارد بهداشتی برگزار کرد.
اخبار مدرسه
بازدید مسئولین اداره آموزش و پرورش ناحیه2 از حوزه امتحانی
مسئولین اداره آموزش و پرورش ناحیه2 یزد از حوزه امتحانی دبیرستان سیدالشهداء(ع) بازدید نمودند

برگزاری کلاس های رفع اشکال با رعایت موارد بهداشتی
کلاس های رفع اشکال با رعایت موارد بهداشتی با آغاز مدارس برگزار گردید.

یزدگردی
اردوی یکروزه یزدگردی در دو نوبت
اطلاعیه
برگزاری امتحانات نهایی با رعایت موارد بهداشتی
برگزاری امتحانات نهایی پایه دوازدهم در حوزه امتحانی دبیرستان سیدالشهداء(ع) با رعایت کلیه موارد بهداشتی

آموزش

پیش ثبت نام پایه دهم
فعالیت های آموزشی
فعالیت های پرورشی
فضاها و امکانات آموزشی